Opis kandydata

Udostępnij:

Maciej Niszczota, Marek Mierzwiński, Jakub Orłowski, Mateusz Kruk

Worm.bot

Opiekun naukowy: Grzegorz Nowik

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

Celem projektu jest stworzenie robota o dużej mobilności i elastyczności. Wedle założenia robot taki mógłby pełnić rolę poszukiwawczo – ratowniczą w przypadkach katastrof budowlanych lub górniczych. Dlatego jego korpus przybrał formę pięciu modułów połączonych serwomechanizmami, co pozwala na sprawne pokonywanie przeszkód terenowych przy zachowaniu stosunkowo niewielkich wymiarów.  Robot porusza się na dziesięciu nogach (pod dwie na moduł), które napędzane są zsynchronizowanymi silnikami. Wszystkie funkcje motoryczne mają być zarządzane przez moduł Arduino Mega. „Oczami” Wormbota jest kamera z filtrem podczerwieni, by mogła przekazywać obraz z miejsc nieoświetlonych. Kamera jest zarządzana przez moduł Raspberry Pi Zero W. Komunikacja z robotem odbywa się poprzez bluetooth i wifi.