Opis kandydata

Udostępnij:

Lena Warsz, Eliza Michałowska, Natalia Jagodzińska, Gabriela Machal

Różnorodność biologiczna a dominacja - liczebność, indeks masy ciała a waga.

Opiekun naukowy: Artur Baranowski

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (Natalia Jagodzińska), Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie (Gabriela Michal, Lena Warsz, Eliza Michałowska)

Badania dotyczą motyli większych rezerwatu Jata, prowadzonych w 2018 roku. W sumie zebrano 48 prób przy użyciu samołówki świetlnej, a w tym 4863 osobników i 293 gatunki motyli z 12 rodzin Lepidoptera. Wszystkie osobniki mierzono i ważono. Badania służą głównie do oceny stanu lokalnej bioróżnorodności oraz analizy zależności między liczebnością, indeksem masy ciała a wagą w klasach dominacji. Badania weryfikują postawioną hipotezę, iż wyznaczone średnie wartości wagi ciała są najprecyzyjniejszym sposobem oceny dominacji zgrupowań motyli. Przeprowadzone analizy ujawniły istniejące zmiany w składzie gatunkowym między wszystkimi klasami dominacji, a wyznaczanie hierarchii gatunkowej na podstawie liczebności, indeksu masy ciała i wagi ciała ujawniło wiele istotnych różnic.