Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wpływ materiału posadzki podłogowej na jakość powietrza wewnętrznego w mieszkaniu (badania wstępne)

Opiekun naukowy: Kamil Kwiecień

Szkoła: XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
 
Mój projekt stanowi propozycje badań w których zbadam w jakim stopniu i które rodzaje posadzek podłogowych mogą emitować związki szkodliwe, a także czy posadzka podłogowa jako element znajdujący się w mieszkaniu każdego z nas pod wpływem zmian temperatury może stanowić czynnik który znacznie wpłynie na jakość powietrza wewnętrznego. Badania mają składać się z dwóch etapów i wykonam je z użyciem testowych komór emisyjnych w laboratorium. Spodziewam się znacznej emisji substancji z materiałów które w składzie mają żywice formaldehydowo-mocznikową oraz epoksydową oraz wpływu temperatury na wielkość emisji.