Opis kandydata

Udostępnij:

Katarzyna Fus

Pomóżmy przetrwać pszczołom

Opiekun naukowy: Danuta Marć

Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabinach

W związku z zagrożeniem wyginięciem dwustu dwudziestu dwóch gatunków dziko żyjących pszczół spośród blisko czterystu siedemdziesięciu obecnych w Polsce, zwiększyła się potrzeba działań, które mogą zabezpieczyć je przed trwałym zniknięciem z naszych rodzimych ekosystemów. Największymi niebezpieczeństwami dla tych owadów są: utrata naturalnych siedlisk, chemikalia i wielkoobszarowe, monokulturowe uprawy.     
Celem pracy jest przygotowanie i wdrożenie projektu zachęcającego do aktywnego uczestnictwa w akcji ratowania zagrożonych gatunków owadów, zatrzymanie procesu kurczenia się populacji dzikich pszczół umieszczonych na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” oraz stworzenie warunków do jak najszybszego odtworzenia bezpiecznej dla przetrwania gatunku liczebności.