Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wpływ pestycydów na parametry populacyjne i aktywność enzymu acetylocholinoesterazy u pszczoły murarki (osmia bicornis l.)

Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Bednarska

Szkoła: XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

W ostatnich latach rejestruje się spadek populacji pszczół, które wśród owadów zapylających odgrywają największą rolę. Celem mojej pracy było zbadanie wpływu stosowania pestycydów w sadach na parametry historii życiowej oraz aktywność enzymu acetylocholinesterazy (AChE) u pszczoły murarki (Osmia bicornis L.). Podczas badań przeprowadziłam: działania terenowe (gniazda rozmieszczone w sadach i na łąkach), laboratoryjne analizy biochemiczne (oznaczenie białka i aktywności AChE ) oraz analizy statystyczne otrzymanych wyników. Stwierdziłam statystycznie istotne różnice w aktywności AChE oraz w liczbie zasiedlonych komórek w gniazdach pomiędzy badanymi terenami, co może wskazywać na negatywny wpływ pestycydów na układ nerwowy pszczół.