Opis kandydata

Udostępnij:

Wiktoria Kapusta, Konrad Kisiała, Karol Tomaszewski, Żaneta Hofman

Komputerowy system wspomagający kreatywność w podejmowaniu decyzji

Opiekun naukowy: Marcin Mazur

Szkoła: Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju

Komputerowy system wspomagający kreatywność jest aplikacją wspierającą użytkownika w podejmowaniu decyzji. Osoba korzystająca z oprogramowania będzie musiała sprawdzić swoją wiedzę z ekonomii i inwestycji giełdowych. Program ten ma na celu pomóc badanemu w podjęciu właściwych decyzji inwestycyjnych. W tym celu został stworzony program symulujący giełdę papierów wartościowych, na którym gracz będzie dysponował wirtualną kwotą 100 tyś zł. Pieniądze te będzie trzeba zainwestować w wybrany przez użytkownika portfel akcji. Oprogramowanie to będzie wykorzystywać analizą techniczną i wykorzystywać dane historyczne dostarczone z rzeczywistej giełdy papierów wartościowych. Program ten jest opóźniony do realnej giełdy o 15 min. Celem osoby inwestującej będzie zwiększenie zainwestowanej kwoty 100 tys.