Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: RODEO – bezpośredni odbiór zdjęć satelitarnych z kosmosu

Opiekun naukowy: Mariusz Koza

Szkoła: International School of Poznań, III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu, XXXII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Zaprojektowano i wykonano system radiowego odbioru danych naukowych z satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Opracowano techniki odbioru sygnału radiowego HRPT, demodulacji oraz dekodowania danych badawczych zawartych w transmisji oparte na istniejącej literaturze przedmiotowej. System oparto na rozwiązaniach off-shelf i open-source w celu obniżenia kosztów produkcyjnych. Stworzono oprogramowanie służące do śledzenia satelitów poruszających się po niebie. Napisano oprogramowanie do dekodowania sygnałów radiowych z satelitów NOAA POES.  Zaprojektowano i wykonano automatyczny montaż azymutalny śledzący ruch orbitalny satelitów. Przetestowano z sukcesem rozwiązania techniczne i programistyczne odbierając zdjęcia meteorologiczne z satelitów NOAA POES.