Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wpływ pH środowiska na wzrost i rozwój ślimaka Lissachatina fulica albino body

Opiekun naukowy: Renata Mazur

Szkoła: XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Ślimak Achatina fulica albino body jest jednym z największych szkodników na świecie. Sprowadzony z Afryki szybko się zadomowił i wykazuje cechy gatunku inwazyjnego. Metody zwalczania go nie przynoszą efektów i prowadzą często do degradacji środowiska. Zbadaliśmy wpływ pH środowiska na masę ślimaków, jako czynnik, który można wykorzystać do walki z nimi. Obserwowaliśmy 5 ślimaków w zmiennym pH środowiska: pH=3, pH=5,5, pH=7, pH=8, pH=9. Potwierdziliśmy wpływ pH na masę ślimaków, wzrost i jakość muszli oraz stwierdziliśmy, że wysokie pH środowiska prowadzi do anabiozy ślimaków i może być dla nich barierą nie do pokonania. Wyniki badania można wykorzystać w rolnictwie tworząc naturalne bariery z roślin bazyfilnych, tolerujących wysokie pH podłoża wokół pól i sadów.