Opis kandydata

Udostępnij:

Julia Piekarska

Różnorodność gatunkowa dendroflory cmentarza ewangelickiego przy ulicy Sadowej w Elblągu

Opiekun naukowy: Hanna Pietras

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Celem pracy było zbadanie różnorodności gatunkowej drzew na terenie cmentarza w Elblągu. Oznaczono gatunki drzew występujące na teranie cmentarza, określono ich liczebność, wiek i wysokość. Wykorzystując zgromadzone informacje, przeprowadzono dokładniejszą analizę dendroflory, uwzględniającą przynależność systematyczną do rodzin, obfitość występowania i przynależność do apofitów lub antropofitów. W sumie na badanym obszarze stwierdzono 320 osobników z 13 gatunków. Większość gatunków to gatunki rodzime. Na cmentarzu dominują gatunki, które występują rzadko i stanowią one 69,2% całego drzewostanu. Najwyższe okazały się drzewa z rodzaju jesion, ze średnią wysokością 21,6 m, a najniższe z rodzaju głóg – 7m. Na terenie cmentarza stwierdzono obecność 6 osobników o wymiarach drzew pomnikowych.