Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Inteligentny System Sterowania Ruchem

Opiekun naukowy: Marcin Kowalski

Szkoła: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

Projekt zakłada opracowanie systemu umożliwiającego zwiększenie przepustowości skrzyżowań w miastach, wykorzystując do tego analizę obrazu pochodzącą z monitoringu miejskiego. W tym celu chcemy wykorzystać sztuczną inteligencję podejmującą decyzje na podstawie aktualnej sytuacji na drogach. Planujemy usprawnić sterowanie ruchem pojazdów w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać przepustowość skrzyżowań. System sztucznej inteligencji, zbierając informacje, będzie się uczył i lepiej dostosowywał do występujących zdarzeń. Dodatkowo planujemy wykorzystać sztuczną inteligencję w kompleksowej analizie ruchu, nie tylko na skrzyżowaniach jako niezależnych elementach infrastruktury drogowej, ale do analizy ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, po to, aby jeszcze bardziej upłynnić komunikację miejską.