Opis kandydata

Udostępnij:

Jeremiasz Dados

Wpływ absorpcji energii  podeszwy buta na zmęczenie w biegach na średnim dystansie w zależności od użytych materiałów

Opiekun naukowy: Emilia Przybysz

Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP

Projekt zakłada stworzenie urządzenia pomiarowego mierzącego absorpcję enegii przez podeszwy butów wykonane z różnych materiałów, przeprowadzenie doświadczenia mierzącego jej procentową wartość, a następnie porównanie tej wartości z wynikami pomiarów tętna, tempa i EPOC dokonanych przez multisportowy zegarek GPS w celu sprawdzenia, czy wpływa ona na zmęczenie oraz wydajność podczas biegu.