Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Mniej piję i żyję

Opiekun naukowy: Dagmara Brzezińska
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie
 
Celem głównym naszego badania nad transpiracją wody z liści w zależności od ich pokrycia jest opracowanie substancji, którą można by było opryskać rośliny, aby zmniejszyć parowanie wody,a przez to pobór systemem korzeniowym. W badaniu zastosowano metodę eksperymentu z próbą badawczą. Na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzamy trafność tezy o transpiracji wody z liści w zależności od ich pokrycia. Dzięki pokryciu liści roślin tłustą powłoką tracą one mniej wody, a przez to mniej pobierają jej przez system korzeniowy. Umożliwia to zmniejszenie globalnego problemu związanego z wegetacją roślin przy pogłębiającej się suszy. Przy działaniu długofalowym i masowym mogłoby przyczynić się do zminimalizowania wystąpienia głodu w krajach najbardziej dotkniętych brakiem wody.