Opis kandydata

Udostępnij:

Jan Hadalski

CBS - CARE BLINDING SYSTEM

Opiekunowie naukowi: Artur Hausman, Krzysztof Smyczek

Szkoła: Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdrój

CBS (CARE BLINDING SYSTEM) - Jest to urządzenie stworzone z myślą o osobach niewidomych, oparte na czujnikach wykrywających przeszkody np. schody, krawężniki, znajdujące się na drodze osoby niewidomej. Głównym założeniem jest ochrona ludzi z dysfunkcjami wzroku przed ewentualnymi kontuzjami oraz pomocy w poruszaniu się

W Polsce żyje ponad 1,8 mln osób dotkniętych chorobami wzroku. Powodem mojego zainteresowania się tym problemem były osoby niewidome z naszego miasta, które zwróciły się do mnie z prośbą o stworzenie urządzenia które mogłoby ułatwić im poruszanie się na co dzień, efektem naszej pracy  było powstanie CBS.