Opis kandydata

Udostępnij:

Wiktor Jezioro, Jakub Stelmach, Tomasz Zdziebło

Badanie opłacalności użycia automatycznych mechanizmów naprowadzających na Słońce w przydomowej mini-elektrowni fotowoltaicznej

Opiekun naukowy: Marek Braun

Szkoła: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Tematem pracy jest optymalne wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w minielektrowniach przydomowych. Badania mają określić czy zastosowanie systemu automatycznego naprowadzania na Słońce jest opłacalne z punktu widzenia energetycznego i finansowego. Zespół badawczy będzie przez kilka miesięcy symulował działanie wybranych układów automatycznych w celu zebrania wiarygodnych danych. Po ich opracowaniu wybrana zostanie konstrukcja najbardziej obiecująca pod względem opłacalności. Analizowany będzie koszt wstępny systemu i koszty wieloletniej eksploatacji. Na podstawie wyników badań zostanie zbudowana prawdziwy system naprowadzania. Zostanie on zainstalowany na istniejącej już statycznej konstrukcji 2-panelowej. Na koniec przeprowadzona będzie praktyczna weryfikacja badań symulacyjnych.