Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Badanie jakości powietrza, wody oraz ilości wyprodukowanej energii odnawialnej za pomocą modelu Inteligentny ekologiczny dom – Internet rzeczy

Opiekun naukowy: mgr. inż. Robert Maruszak

Szkoła: Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Założeniem projektu jest zbudowanie modelu inteligentnego domu , wyposażonego w źródła energetyki odnawialnej takie jak:

instalacja fotowoltaiczna
ogniwo wodorowe
elektrownia wiatrowa

Model jest wyposażony także w sensory:

laserowy czujnik monitorowanie czystości powietrza, przeznaczony do pomiaru wartości PM2.5 i PM10
czujnik do mierzenia twardości i czystości wody
pomiar ilości wyprodukowanej energii zielonej
pomiar temperatury i wilgotności powietrza

Budowany model będzie pozwalał na prowadzenie pomiarów czystości powietrza, wody oraz ilości wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym. Zamierzam także badać ogniwo wodorowe. Dane będą przesyłane za pomocą protokołu MQTT i obserwowane i analizowane w przeglądarce www, telefonie czy archiwizowane w chmurze.