Opis kandydata

Udostępnij:

Jakub Warzecha, Jakub Mądrzak

Medicament dispenser

Opiekun naukowy: Tomasz Szydłowski

Szkoła:Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Założenia projektu: skonstruowanie prototypu urządzenia, które ułatwi proces leczenia i opieki nad pacjentem  przez kontrolowane terminowego zażywania i przyjmowanie odpowiedniej dawki leku. Urządzenie steruje wydawaniem i pobraniem leków tylko w określonym czasie (dzień i godzina) gdzie pacjent ma dostęp wyłącznie do bieżącej dawki. Dalsze dawki dla pacjenta są niedostępne. Medicament dispenser  może dawkować lek w siedmiu dawkach . Urządzenie będzie korzystało z technologii micro chipowej. O braku poboru leku będzie powiadamiał opiekuna (online/SMS) i generował przypomnienie pacjentowi. Przegródka pojemnika na leki będzie specjalnie dobrana dla osób starszych i formowana do łatwego wybierania leków.