Opis kandydata

Udostępnij:

Magda Sajdak, Dominika Depta, Julia Plewniok

,,Występowanie Nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum) w społeczności Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza’’

Opiekun naukowy: Artur Symanek

Szkoła: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach

Nużeniec ludzki (Demodex folliculorum) to pasożytujący na skórze roztocz wywołujący nużycę oraz sprzyjający wystąpieniu trądziku różowatego czy zespołu suchego oka. Nużyca jest rozpowszechniona u 60 proc. populacji po 40. roku życia. W pracy przebadano grupę 40 osób na obecność nużeńca, i przeprowadzono autorską ankietę by określić czynniki sprzyjające jego występowaniu. Badano grupy w wieku od 16 do 18 i od 25 do 57 lat przyklejając plastry na skórę twarzy. Próbki obejrzano pod lupą OLYMPUS, a zebrane wyniki opracowano statystycznie. Badania wykazały że grupą podwyższonego ryzyka na występowanie nużeńca są mężczyźni po 25 roku życia. Badania nad występowaniem nużeńca mają ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ leczenie nużycy jest długotrwałe, profilaktyka ma duże znaczenie kliniczne.