Opis kandydata

Udostępnij:

Kamil Pietrak, Dominik Grzegorz Sołtys

Water Mee

Opiekun naukowy: Michał Tarnowski

Szkoła: Zespól Szkól Elektronicznych w Lublinie

Projekt Water Mee to system pielęgnacji roślin, nie jest kosztowny i wykorzystuje możliwość odzysku wody opadowej. Bardziej rozbudowany niż istniejące na rynku. Składa się z dwóch modułów. Pierwszy  steruje źródłem wody, a drugi zajmuje się procesem nawadniania roślin. Konfiguracja parametrów uruchamiających system możliwa jest dzięki wbudowanemu modułowi WI-FI. Umożliwia to komunikację z napisaną przez nas aplikacją, działającą na wielu platformach mobilnych. Elektronika składa się z dwóch części. Pierwsza odpowiedzialna jest za odczyt informacji związanych z parametrami panującymi w glebie. Druga- odpowieda za sterowanie dopływem wody. Obydwa moduły komunikują się ze sobą za pomocą fal wysokich częstotliwości, globalną siecią wykorzystują sieć WI-FI.