Opis kandydata

Udostępnij:

Dominik Bilicki

Grzyby Trichoderma i ich udział w usuwaniu zanieczyszczeń z plastiku

Opiekunowie naukowi: dr hab. Grażyna Barbara Dąbrowska, mgr Zuzanna Garstecka

Szkoła: Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie

Celem pracy była ocena zdolności przeżycia oraz funkcjonowania grzybów z rodzaju Trichoderma w obecności tworzyw sztucznych na przykładzie PCL, PLA i PE. Zaobserwowano, że grzyby Trichoderma zdolne są do wzrostu i rozwoju na podłożach mikrobiologicznych zawierających wymienione tworzywa polimerowe. Wykazano ubytek masy fragmentów folii, a także stwierdzono różnice w wyglądzie folii przed i po doświadczeniu. Stwierdzono zmiany degradacyjne na tworzywach PE i PLA lecz mniejsze niż w przypadku PCL oraz ubytek masy folii PCL w obecności grzyba. Z danych literaturowych wiadomo, że grzyby zdolne są do tworzenia specyficznych białek, hydrofobin, które odpowiadają za przyleganie ich m.in. do tworzyw polimerowych. Wykonano ponadto analizy bioinformatyczne genów, kodowanych białek oraz promotorów.