Opis kandydata

Udostępnij:

Dawid Szymoniak, Mateusz Puchalski

Ekologiczne oczyszczanie powietrza we własnym pokoju

Opiekun naukowy: Marian Chrapko

Szkoła: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Głównym celem naszego projektu jest oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza za pomocą filtra elektroforezowego oraz pomiar skali tego zanieczyszczenia. Filtr wykorzystuje zjawisko elektroforezy, czyli przyciągania makrocząstek zanieczyszczeń przez elektrody. Miernik mierzy rezystancję wody w różnych odstępach czasu oraz napięcie na elektrodach. Jeżeli rezystancja spada to znaczy, że powietrze jest bardzo zanieczyszczone (im większe zanieczyszczenie tym większy spadek na multimetrze). Testy urządzenia zostały dokładniej opisane w 2 części zgłoszenia, jednak wykazały one, że urządzenie działa poprawnie i może znaleźć praktyczne rozwiązanie w domach i nie tylko.