Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Algi nowym paliwem? - wykorzystanie zimnej plazmy w otrzymywaniu węglowodorów z alg

Opiekun naukowy: Marek Wiśniewski, Julia Moszczyńska

Szkoła: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

 

Celem naszego projektu jest opracowanie metody pozyskiwania energii z alg, która wpisywałaby się w zerowy ślad węglowy. W reakcji glonów w atmosferze zimnej plazmy powstają głównie tlenki węgla i proste węglowodory. Powstały ostatecznie CO2 nie wpływa na efekt cieplarniany, gdyż emitowany w ten sposób gaz wchodzi w mały obieg węgla. W naszych badaniach będziemy poszukiwać optymalnych parametrów, przy których skład mieszaniny poreakcyjnej ma jak największy udział pożądanych węglowodorów.