Opis kandydata

Udostępnij:

Aleksandra Maria Oto

„Jak się uczyć, aby się nauczyć?”  inaczej „Nie zakuwać, a zdać i nie zapomnieć!” - czyli jak wykształcić w sobie umiejętność efektywnego uczenia się

Opiekun naukowy: Anna Bronz-Wójcik

Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Najważniejsze zasady efektywnego uczenia się sformułowałam na podstawie doświadczeń uczniów z poznańskich szkół, w wieku nastu lat. Przeprowadziłam  badania  w postaci ankiet  w szkole i bursie szkolnej w listopadzie i grudniu 2018 roku, brały w nich udział 234 osoby. Potwierdziły, że dotychczasowe „popularne metody uczenia się”, są w istocie mało efektywne i skuteczne.  Wierzymy w nie, tylko dlatego, że przynoszą „pewne” i wydaje się sprawdzone rezultaty; z reguły jednak znacznie poniżej możliwości i predyspozycji edukacyjnych uczącej się osoby.  Nie tracąc nadziei, że można coś zmienić, przedstawiłam 6 zasad efektywnego uczenia się. Są one bardzo ważna dla każdego ucznia, bo dają możliwość lepszego i trwalszego opanowania materiału i większej wiary we własne możliwości.