Opis kandydata

Udostępnij:

Maciej Mróz, Michał Wierzbicki, Aleksander Szczepański, Mateusz Gutowski

ISPJP – Inteligentny System Poprawiający Jakość Powietrza

Opiekunowie naukowi: Maciej Imiołek

Szkoła: Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie

Niejednokrotnie napotykamy problemem, który coraz bardziej wpływa na życie każdego z nas.  Przez środki masowego przekazu, które informują nas o złej jakości powietrza w Polsce oraz podejścia ludzi do tego poważnego problemu zainspirowały nas do stworzenia Inteligentnego Systemu Poprawiającego Jakość Powietrza w gospodarstwie. Nasz  Inteligentny System Poprawiający Jakość Powietrza opiera się na ruchu powietrza wytwarzanym przez urządzenie, które jednocześnie jest centrum zarządzania całym systemem. Umożliwia ono kontrolowanie ruchu powietrza w dwóch kierunkach czyli nawiewanego zasysanego z zewnątrz poprzez czerpnię (otwór w ścianie zewnętrznej) i usuwanego z pomieszczeń oraz odzyskiwanie ciepła, z nagrzanego już, ale zanieczyszczonego, wilgotnego i nasyconego dwutlenkiem węgla powietrza.