Opis kandydata

Udostępnij:

Aleksander Stawiarski

Wpływ pola elektromagnetycznego (RF-EMF) emitowanego przez telefony komórkowe na ekspresję wybranych białek szoku cieplnego (HSP) w tkance nerwowej

Opiekunowie naukowi: Małgorzata Skup, Katarzyna Zaremba

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

Zbadano wpływ promieniowania elektromagnetycznego częstotliwości radiowych (RF-EMF) emitowanego przez telefon komórkowy na ekspresję genów wybranych białek szoku cieplnego HSP (HSPa5; HSP70; HSP90). Oceniono ją techniką Real-Time PCR cDNA zebranego z wyizolowanych szczurzych skrawków mózgowych, poddanych ekspozycji na RF-EMF w inkubatorze w 4 przedziałach czasowych (5, 10, 20, 40 min). Wyniki donoszą o braku statystycznie istotnych różnic pomiędzy poziomami ekspresji HSP dla różnych czasów ekspozycji. Zauważono jednak słabą dodatnią korelację pomiędzy czasem ekspozycji na RF-EMF a ekspresją genów białek HSP70 oraz HSP90. Może to sugerować, że RF-EMF z telefonów jest stresorem aktywującym szlaki metaboliczne szoku cieplnego, wpływając na biosyntezę oraz potranslacyjne modyfikacje białek.