Opis kandydata

Udostępnij:

Damian Kurek, Agata Przybyła

Analiza algorytmów silnej kompresji obrazów z wykorzystywaniem sieci neuronowych.

Opiekun naukowy: Marek Braun

Szkoła: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Projekt ma udowodnić celowość wykorzystania sieci neuronowej do silnej kompresji plików graficznych, przewyższającej kompresję typu „jpg”. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, możliwe będzie nauczenie sieci kompresji „tematycznej”, zależnej od zawartości grafiki. Dzięki temu sieć może być zorientowana na kompresję np. pejzaży, portretów, określonych gatunków zwierząt itp. Skuteczność kompresji będzie określana metodą subiektywnych porównań przez grupę testerów i za pomocą programu komputerowego porównującego obrazy przed i po kompresji piksel po pikselu. Badania będą prowadzone
pod kątem jakości obrazu po kompresji, jej szybkości w porównaniu do klasycznych algorytmów. Przeprowadzona zostanie analiza przebiegu nauki sieci neuronowej, w tym  analiza parametrów algorytmu nauczania.