Opis kandydata

Udostępnij:

Michał Klepacki, Adam Michalik, Dawid Kużbiel

Separator amplitudowy z regulowanym napięciem progowym ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w urządzeniach diagnostyki medycznej oraz wspierających osoby niepełnosprawne

Opiekun naukowy: Irena Osiak

Szkoła: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

Celem projektu jest zbudowanie separatora, którego sygnały wyjściowe zostaną poddane obróbce przez procesor w celu wykorzystania w diagnostyce medycznej czy też realizacji urządzeń wspierających osoby niepełnosprawne. Zaletą jest zminimalizowanie zaszumionego sygnału z czujników, co znacznie skróci cykl również w przypadku procesora o małej mocy obliczeniowej. Przykładem zastosowania może być wykorzystanie fal mózgowych, które zaprzęgniemy do realizacji pomocy dla osoby, mogącej tylko zamykać i otwierać oczy. Inne zastosowanie to badanie napięcia mięśni ze sprawnych części ciała, by otrzymany sygnał wykorzystać do realizacji niezbędnego dla życia osoby niepełnosprawnej urządzenia. Za wymienionymi działaniami idzie niska cena wykonanego elektronicznego urządzenia docelowego.