Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Modułowy system pozyskiwania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych

Opiekun naukowy: Wojciech Kaczor

Szkoła: 16 Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

W projekcie przeanalizowano możliwość montażu paneli słonecznych na szkołach projektowanych w latach 60tych ubiegłego wieku – tak zwanych tysiąclatek. Z powodu dużej ilości tego typu szkół chcieliśmy stworzyć gotowy modułowy projekt ustawienia paneli fotowoltaicznych na tego typu budynkach. Nasze liceum jest również szkołą tego typu, i mamy nadzieję zrealizować ten projekt w naszej szkole a wyniki potraktować jako gotowy zestaw dla wszystkich budynków tego typu. Z racji różnego położenia względem stron świata projekt musi uwzględniać zmiany (modułowość) w osadzeniu paneli.